"DAG" - Rostislav Chmelík, Bratčice, ČR

   

       


"LEON" - Albín Slivoň, Trenčín, SK

   

   


"TARA" - Ing. Jana Belanová, Jarok, SK

   

   


"SAFFI" - zůstává v naší chovatelské stanici

       

   


"RONY" - Tomáš Vámoš a Lucia Štefániková, Bratislava, SK